Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

hnědnutí dužniny bramboru

Metodika IOR

Příznaky a příčiny poškození
Příznaky poškození
V dužnině hlíz jsou roztroušeny většinou nepravidelné, rezavě hnědé skvrnky. Někdy bývají soustředěny i pod slupkou hlízy. Rzivost se nechá zjistit pouze na rozkrojených hlízách. Jsou nepoužitelné pro konzum.
Příčiny poškození
Nevhodné povětrnostní a růstové podmínky. Chyby ve výživě. Rzivost se více vyskytuje v suchých a teplých ročnících, které zapřičiňují nedostatečný příjem železa a vápníku.
Prevence a ochrana
Prevence
Správná výživa a vytvoření příznivých podmínek pro růst hlíz.