Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

troudnatec pásovaný
Fomitopsis pinicola

říše: houby (Fungi) třída: stopkovýtrusé (Agaricomycetes) čeleď: Fomitopsidaceae

Další české názvy: troudnatec páskovaný

Vědecká synonyma: Antrodia serpens var. tuber, Antrodia tuber, Boletus fulvus, Boletus marginatus, Boletus pinicola, Boletus semiovatus, Boletus ungulatus, Favolus pinihalepensis, Fomes albus, Fomes cinnamomeus, Fomes lychneus, Fomes marginatus, Fomes pini-halepensis, Fomes pinicola, Fomes pinicola var. marginatus, Fomes subungulatus, Fomes thomsonii, Fomes ungulatus, Fomitopsis subungulata, Friesia rubra, Ganoderma rubrum, Ischnoderma helveolum, Mensularia alba, Mensularia marginata, Piptoporus helveolus, Placodes helveolus, Placodes marginatus, Placodes pinicola, Polyporus cinnamomeus, Polyporus helveolus, Polyporus marginatus, Polyporus marginatus, Polyporus parvulus, Polyporus pinicola, Polyporus ponderosus, Polyporus semiovatus, Polyporus thomsonii, Pseudofomes pinicola, Scindalma cinnamomeum, Scindalma semiovatum, Scindalma thomsonii, Scindalma ungulatum, Trametes pinicola, Ungularia parvula, Ungulina marginata, Ungulina marginata

EPPO kód: FOMEPI

Hostitelské spektrum
Veškeré jehličnany a část listnáčů. Nejvíce rody smrk (Picea sp.), borovice (Pinus sp.), modřín (Larix sp.) a třešeň (Cerasus sp.).
Příznaky napadení
Plodnice této houby jsou víceleté, přirostlé celou stranou plodnice k hostitelské rostlině. Plodnice jsou z počátku spíše ploché po několika letech výrazně mohutné (kopytovité), polokruhovitého tvaru. Povrch plodnic je hladký, s tvrdou kůrou. Charakteristickým znakem je červený pruh lemující okraj plodnice. Mladé plodnice mají tento pruh zpočátku nažloutlý, oranžový nebo načervenalý. Dužnina uvnitř plodnice je bílá až zažloutlá výrazně dřevnatá. Rourky jsou okrové až žlutavé, ve stáří hnědé. Na rostoucí plodnici jsou časté ronící kapky vody na okraji klobouku. Typický je silný zápach po tříslu. 
Troudnatec pásovaný patří do skupiny hub hnědého tlení. Hniloba této houby je charakteristická vznikem otevřených dutin a velmi rychlým hranolovitý rozkladem napadeného dřeva.
Možnost záměny
Velmi podobné plodnice má troudnatec kopytovitý (Fomes fomentarius). Hlavním rozdílem je výrazný červený pruh, který lemuje okraj plodnice troudnatce pásovaného a mírně nažloutlé výtrusorodé rouško. Dále pak bílá dužina a rozdílné hostitelské spektrum.
Životní cyklus
Tato houba patří mezi ranové parazity šířící se na nové hostitele za pomoci větru. Infekce tedy proniká skrze mechanická poškození. Následně způsobuje rychlou degradaci dřeva, která je nejintenzivnější v místě největších plodnic. V průběhu infekce hojně fruktifikuje, čímž se dále šíří na nové hostitele. Na hostitelské dřevině dále přežívá i po odumření či mechanické destrukci hostitelské dřeviny, neboť se jedná o fakultativně nekrotrofního parazita.
Hospodářský význam
Jedná se o velmi častou parazitickou houbu způsobující škody v přestárlých či výrazně poškozovaných smrkových porostech. V pokročilých fázích infekce způsobuje selhání napadených dřevin zlomem.