Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

troudnatec pásovaný
Fomitopsis pinicola

říše: houby (Fungi) třída: stopkovýtrusé (Agaricomycetes) čeleď: Fomitopsidaceae

EPPO kód: FOMEPI

Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu