Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

nesytka rybízová
Synanthedon tipuliformis

třída: hmyz (Insecta) řád: motýli (Lepidoptera) čeleď: nesytkovití (Sesiidae)

Vědecká synonyma: Aegeria tipuliformis, Sphinx ophioniformis, Sphinx salmachus, Sphinx tipula, Sphinx tipuliformis

EPPO kód: SYNATI

Metodika IOR

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Angrešt, rybíz, líska.
Popis škůdce
Motýl měří v rozpětí křídel 18 mm. Křídla jsou úzká, čirá, s šupinkami na žilkách a na lemu. Tělo je tmavé, 9–10 mm dlouhé. 
Larvy (housenky) jsou bělavé, s tmavší hřbetní čarou a hnědou hlavou. Dosahují délky 7–8 mm.
Příznaky poškození
V době, kdy dozrává angrešt a rybíz, listy vadnou. Později usychají celé větvičky.
Životní cyklus
Motýli létají v červnu a červenci. Vajíčka kladou jednotlivě k pupenům. Housenky vnikají do prýtů, kde vyžírají různě dlouhé chodbičky s černými stěnami. Přezimují v prýtu v tenkostěnném zámotku. Na jaře pokračují v žíru. Kuklí se v prýtu, v němž před zakuklením vykousaly výletový otvor.
Hospodářský význam
Housenky místy způsobují značné škody.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Pravidelné vizuální hodnocení zdravotního stavu výsadeb ke zjištění prvních výskytů škůdců nebo prvních příznaků poškození škůdci. 
Použití feromonových lapáků ke sledování průběhu letové aktivity dospělců – samců nesytky rybízové.
Nepřímé metody monitoringu
Sledování průběhu vývoje škůdců pomocí teplotních modelů (sum efektivních teplot) s využitím automatických meteorologických stanic.
Prognóza výskytu
Dle výskytu v předchozím roce. 
Dle vyhodnocení teplotních modelů (sum efektivních teplot).
Rozhodování o provedení ošetření
Signalizace ošetření podle jiných kritérií
Ke stanovení optimálního termínu ošetření se používají feromonové lapáky.
Provádění ochranných opatření
Nechemické metody ochrany rostlin
Mechanická a fyzikální ochrana
Po zjištění výskytu škůdce v předcházejícím roce pomocí feromonového lapáku se v průběhu června a července následujícího roku odřezávají a ničí povadlé letorosty.
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Rezistence škůdce a antirezistentní strategie
Vzniku rezistentních populací škůdců lze obecně předejít střídáním úč. látek insekticidních přípravků se stejným mechanizmem účinku a dodržením stanoveného počtu aplikací.
Hodnocení účinnosti ochrany
Účinnost ochrany hodnotíme srovnáním s kontrolní - neošetřenou variantou.