Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

zajíc polní
Lepus europaeus

třída: savci (Mammalia) řád: zajíci (Lagomorpha) čeleď: zajícovití (Leporidae)

Další české názvy: zajíc obecný

EPPO kód: LEPUEU