Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

pidikřísek šípkový
Edwardsiana rosae

třída: hmyz (Insecta) řád: polokřídlí (Hemiptera) čeleď: křískovití (Cicadellidae)

Další české názvy: křísek šípkový

Vědecká synonyma: Empoa rosae, Empoasca rosae, Typhlocyba rosae

EPPO kód: TYCYRO