Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

listohlod zlatozelený
Phyllobius argentatus

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: nosatcovití (Curculionidae)

Vědecká synonyma: Curculio sericeus, Dieletus argentatus, Phyllobius budensis, Phyllobius croaticus, Phyllobius pineti, Phyllobius sutorinensis, Phyllobius tenuior, Phyllobius tereticollis, Phyllobius viridans

EPPO kód: PLLBAG

Metodika IOR

Charakteristika
Hostitelské spektrum
Listnaté dřevin, jak stromy tak i keře, především bříza, ale i ovocné dřeviny a maliník, vzácněji jehličnany.
Popis
Tělo dospělce je dlouhé 4–5,5 mm. Je pokryté krátkými, podlouhlými šupinami kovově světlezelené, vzácněji šedozelené barvy, základní barva je černá a zůstává skryta pod barevnými šupinami, dokud se postupně neopotřebují. Na krovkách jsou mezi zelenými šupinkami řídké odstávající šedobílé chloupky. Stehna jsou hnědá se zelenými šupinkami a s ostrým tenkým zubem. Tykadla, holeně a chodidla jsou světle žlutohnědé, někdy na posledních dvou párech noh zčernalé. Hlava je čtvercového tvaru, nosec je krátký a tlustý bez podélné rýhy, tykadlové rýhy krátké. Čelo mezi očima dvakrát širší než nosec mezi kořeny tykadel. Štít je téměř vždy širší než delší, štítek dobře vyvinutý. 
Kukla je světlá, krémově bílá.
Možnost záměny druhu
Listohloda zlatozeleného lze zaměnit s listohlodem březovým Phyllobius betulinus. který je 3,5–6,5 mm dlouhý a má šedobílé až žlutavé opýření mezi kovově zelenými štětinkami a také s listohlodem stromovým Phyllobius arborator, který je větší, dlouhý 6–8 mm a má protáhlé tělo kovově zelené barvy, pokryté zlatozelenými šupinkami včetně ztlustlých konců stehen. Mezi šupinkami má na krovkách lysé tečky s dlouhými černými štětinkami
Příznaky poškození
Listy poškozené žírem dospělců, larvami poškozené kořeny rostlin.
Životní cyklus
Brouci se líhnou na jaře. Larvy žijí v půdě a živí se kořínky různých druhů rostlin. Kuklí se v zemi v kukelní komůrce, kterou si předtím larva vytvořila. Má pouze jednu generaci ročně.
Hospodářský význam
Běžný, rozšířený druh. Škodlivé výskyty jsou výjimečné. 
Brouci se živí listy, larvy jsou polyfágní a živí se kořínky různých rostlin.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Pravidelné vizuální hodnocení zdravotního stavu výsadeb ke zjištění prvních příznaků poškození škůdci (požerků na listech). 
Monitoring výskytu dospělců pomocí sklepávání.
Prognóza výskytu
Dle tendence výskytu v předchozím roce (letech).
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
Nejsou v ČR stanoveny. 
Ošetřuje se neprodleně při zjištění škodlivých výskytů.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Využití souboru dostupných preventivních (agrotechnických) i kurativních opatření (fyzikální, biologické a chemické metody ochrany): 
  • Včasná detekce škůdce, 
  • podpora predátorů a parazitoidů. 
Přirozenými nepřáteli jsou především ptáci.
Nechemické metody ochrany rostlin
Mechanická a fyzikální ochrana
Průběžná likvidace brouků setřásáním na podložku – plachtu, fólii v časných ranních hodinách (období snížené aktivity).
Chemická ochrana rostlin
Ošetření by mělo být provedeno v poledních hodinách v období nejvyšší aktivity brouků.
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Rezistence škůdce a antirezistentní strategie
Vzniku rezistentních populací škůdců lze obecně předejít střídáním účinných látek insekticidních přípravků se stejným mechanizmem účinku a dodržením doporučené dávky a stanoveného počtu aplikací.
Hodnocení účinnosti ochrany
Účinnost ochrany hodnotíme srovnáním s kontrolní neošetřenou variantou. Hodnotí se pomocí trojbodové stupnice, bod 1 – účinnost aplikovaného ošetření výborná, bod 2 – účinnost aplikovaného ošetření uspokojivá, bod 3 – účinnost aplikovaného ošetření nedostatečná.