Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

mnohonožka slepá
Blaniulus guttulatus

třída: mnohonožky (Diplopoda) řád: mnohonožky (Julida) čeleď: dlouženkovití (Blaniulidae)

Další české názvy: dlouženka slepá

Vědecká synonyma: Julus guttulatus

EPPO kód: BLANGU

Hostitelské spektrum
Cibule a hlízy okrasných rostlin, lilek brambor, jahody.
Provádění ochranných opatření
Ochrana spočívá v hnojení dobře rozleželým organickým materiálem nebo dezinfekci půdy dusíkatým vápnem minimálně 3 týdny před výsadbou. Za nepříznivých podmínek (sucho, chlad) může zalézat hluboko do půdy, takže její odstraňování z napadených půd či substrátů bývá velmi obtížné.
Popis druhu
Délka těla 12–16 mm (šířka okolo 1 mm). Tělo je charakteristicky protáhlé, výrazně úzké. Tomuto druhu chybí oči. Zbarvení je obvykle žlutohnědé až béžové s charakteristickými hnědými až čevenohnědými tečkami na bocích (vyústění zápašných žláz).
Mnohonožka slepá žije ve vrchních vrstvách půdy, často pod kameny nebo padlým dřevem. Někdy vylézá i na stromy. Najdeme ji v různých typech lesů, zejména v doubravách a luzích. Druhotně žije také v parcích, zahradách, na polích nebo ve sklenících. 
Možnost záměny druhu
Tento druh je v ČR nezaměnitelný.
Příznaky poškození
Do zralého plodu jahod nebo bramborové hlízy vyžírá úzký prostor o průměru 1–1,5 mm, kterým se dostává k měkké dužnině. Na první pohled nemusí být znát napadení tímto škůdcem, teprve až po důkladném prohlédnutí lze vidět dírky na povrchu plodu, kde se mnohonožka živí.
Životní cyklus
Dospělí jedinci po páření kladou vajíčka v hnízdech pod kameny nebo pod listy ležící na zemi. Po dvou týdnech se z vajíček líhnou larvy, které se již od počátku živí stejnou potravou jako dospělé mnohonožky, takže na jahodách nalezneme nejen dospělce, ale i larvy. Larvám postupně přirůstají tělní články (tzv. anamorfóza). Během víceletého vývoje se několikrát svléká. Je odolná proti mrazu, a proto přezimují larvy a dospělci.
Zeměpisné rozšíření
Evropský druh, zavlečený do Severní Ameriky. V ČR běžný druh, zejména v nižších polohách.