Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

mrazové poškození

Metodika IOR

Příznaky a příčiny poškození
  • mrazová korová nekróza (plošné poškození korových pletiv, lýka a kambia v předjaří, kdy na osluněné straně dochází k aktivaci pletiv, která jsou následně poškozena mrazem) 
  • mrazová pásová rzivost slupky (poškození plodů pozdním jarním mrazem) 
  • mrazová puchýřovitost listů (poškození listů jarním mrazem)  
  • mrazová trhlina kmene (podélná prasklina kmene následkem extrémních teplotních výkyvů mezi dnem a nocí)