Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

krupobitní poškození

Další české názvy: kroupy, krupobití

Metodika IOR

Příznaky a příčiny poškození
Příznaky poškození
Kroupami mohou být poškozeny především listy, letorosty a plody. Při silném krupobití mohou být poškozeny také starší větévky a větve. Zasažené listy jsou proděravělé a v různém stupni potrhané, při silném krupobití mohou být stromy zcela odlistěny. Na letorostech, větévkách a větvích vznikají různě rozsáhlá a hluboká poranění kůry i hlubších pletiv. Nezdřevnatělé vrcholky letorostů mohou být pourážené. 
Květy a mladé plody mohou být zcela zničeny. Na starších plodech vznikají různě velká a hluboká poranění. Může dojít i k úplnému zničení úrody.  
Pokud dojde k poškození na počátku vegetace, vzniklé rány se hojí suberinizací (korkovatěním). V místech poranění vznikají různě utvářené jizvy. 
U zrajících a zralých plodů jsou poranění vstupní branou pro infekce houbovými patogeny. Intenzita poškození závisí na charakteru krupobití, zejména na době trvání, množství a velikosti krup, méně nebezpečné je krupobití doprovázené deštěm.
Příčiny poškození
Mechanické poškození rostlin kroupami.
Prevence a ochrana
Prevence
Není možná.
Ochrana
Ochrana porostů okrasných a lesních dřevin se neprovádí.