Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

Fe-deficientní chloróza

Další české názvy: Fe-deficientní vrcholová chloróza, deficience železa, kalcióza

Metodika IOR

Příznaky a příčiny poškození
Kalcióza se může projevit u všech druhů ovocných dřevin i u jahodníku. Nejčastěji se s typickými příznaky setkáváme u broskvoně. Významné jsou rozdíly v citlivosti podnoží. Z podnoží pro broskvoň je nejcitlivější semenáč broskvoně, méně citlivá je broskvomandloň a odolná mandloň. Z ostatních podnoží je velice citlivá kdouloň.
Při silnějším projevu onemocnění dochází k postupnému snižování kvality a množství sklizně. Při velmi silném projevu onemocnění stromy nebo keře nekvetou, neplodí, slabě rostou a postupně hynou.
Příznaky poškození
Listy jsou žlutozelené, žlutobílé až žluté, obvykle menší, okraje listů zasychají. Nervatura a okolní pletiva zůstávají často zelené. U slaběji postižených stromů nebo keřů jsou typické příznaky až na listech vyšších pater. Velmi silně postižené stromy a keře mají kratší a slabší letorosty, dochází k metlovatění i zasychání vrcholů letorostů.
Příčiny poškození
Fyziologické onemocnění způsobené nedostatečným příjmem železa na silně vápenitých půdách. Projev onemocnění podporuje utužení a přemokření půdy a nižší teploty. Významně se uplatňuje také nevyrovnaná výživa, zejména nadbytek fosforu. Při vyšším příjmu fosforu se železo váže v rostlině na fosforečnan železnatý a je pro rostlinu nevyužitelné.
Prevence a ochrana
Prevence
Základem ochrany jsou preventivní pěstební opatření. Významné jsou výběr lokality a optimalizace výživy, především úměrné hnojení fosforem, optimalizace vodního režimu půdy a časté kypření, případně prohlubování půdy. Na rizikových lokalitách upřednostnit méně citlivé podnože (např. pro broskvoň mandloň, pro hrušeň semenáč hrušně).
Ochrana
Přímým ochranným opatřením je dodatkové přihnojení železem, nejlépe v chelátové vazbě, postřikem na list nebo do půdy. Aplikace se provádí obvykle na jaře nebo při zjištění prvních příznaků onemocnění. Zelenou skalici je vhodné aplikovat zálivkou nebo do půdy i na podzim po sklizni. Dávky a počet ošetření musí zohlednit stupeň onemocnění a velikost stromu nebo keře. Účinnost ošetření je nižší na těžkých půdách s malou vzdušnou a vysokou vodní kapacitou.