Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

čarověník

Vědecká synonyma: Taphrina betulina

EPPO kód: TAPHBE

Metodika IOR

Příznaky a příčiny poškození
Příznaky poškození
Čarověník je chomáčovitá nebo metlovitá znetvořenina na stromech a keřích, která je tvořena hustěji nahloučenými větvičkami, často odlišného zabarvení, tvaru a uspořádání olistění (jehlic).
Příčiny poškození
Pupenová mutace rostliny (keře, stromu). 
Čarověníky jsou často vyhledávány pěstiteli a pro svůj kompaktní habitus a případně zbarvení se využívají v okrasném zahradnictví.