Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

abiotické zelenání hlíz bramboru

Další české názvy: světelné zezelenání hlíz bramboru, zelenání hlíz

Metodika IOR

Příznaky a příčiny poškození
Příznaky poškození
Zelené zbarvení slupky hlíz bramboru, různé intenzity a rozsahu.
Příčiny poškození
Zezelenání hlíz je způsobeno vystavením hlíz slunečnímu svitu, nepřímému dennímu světlu nebo umělému světlu. Světlo, a to i při nízké intenzitě, zvyšuje produkci chlorofylu, což se projeví zezelenáním slupky. Zbarvení tmavne se zvyšující se intenzitou světla a délkou expozice. Samotný chlorofyl je pro člověka neškodný, ale působením světla stoupá zároveň hladina glykoalkaloidů (solanin aj.), které jsou pro člověka středně toxické a propůjčují hlízám hořkou chuť. Zezelenání se vyskytuje rychleji při teplotách nad 13 °C. Všechny odrůdy bramboru mají k zezelenání sklon, ale citlivější k zezelenání jsou odrůdy běloslupkaté a ty, jejichž slupka je nedostatečně vyvinuta. 
K zezelenání může docházet v nejrůznějších případech, např. když jsou sadbové hlízy vysázeny příliš mělce, jsou-li hrůbky nízké, nebo jsou narušeny větrem či vodou. Jde-li o odrůdy, které nasazují hlízy poblíž povrchu půdy, když půda praská suchem nebo zvětšováním objemu hlíz, když je delší dobu před sklizní nať zničena a hlízy v povrchové vrstvě jsou více či méně vystaveny vlivu světla anebo když jsou hlízy vystaveny světlu po sklizni.
Prevence a ochrana
Prevence
Kvalitní agrotechnické postupy - dostatečná hloubka výsadby hlíz, kvalitní zahrnutí sadby a nahrnutí hrůbků. Protierozní opatření. Správné skladování hlíz.