Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

Metodika IOR - stonkoví krytonosci

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Řepka olejka ozimá forma, brukvovitá zelenina (nejvíce kedluben, méně často květák, kapusta a zelí), mnoho druhů brukvovitých plevelných rostlin.
Popis škůdce
krytonosec čtyřzubý
Dospělci jsou 3–4 mm dlouzí,  černí, hnědě opýření s rezavými chodidly a tykadly. Tělo je zavalité, hlava je typická dlouhým noscem a lomenými tykadly. Na krovkách za štítem je zřetelná bílá skvrna. 
Larvy jsou bělavé, beznohé, rohlíčkovitě prohnuté, nejčastěji 4-5 mm dlouhé, se žlutohnědou až hnědou hlavou.
krytonosec řepkový
Dospělci jsou 3–4 mm dlouzí brouci. Tělo je zavalité, hlava je typická dlouhým noscem a lomenými tykadly. Zbarvení je jednobarevné šedé.
Vajíčko je 0,8 mm velké, oválné, mléčně zakalené. V pletivech stonku je kladeno jednotlivě, patrné i pouhým okem.
Larva je bělavá apodní eucephalní (beznohá s tmavou hlavou). Na konci vývoje asi 5 mm velká.
Kukla je  volná,  měkká, bělošedá, v hliněných kokonech v půdě, velikost asi 5 mm.
Příznaky poškození
Napadené rostliny vadnou, kroutí se a odumírají, nebo může dojít k odumření srdéčka. Při rozříznutí rostlin jsou nápadné chodbičky v řapících listů a ve stoncích. Kedlubny po napadení larvami krytonosců praskají. Napadený květák vytváří malé růžice, kapusta a zelí slabě vyvinuté hlávky. Po žíru larev krytonosce řepkového se vytváří hálka pod vegetačním vrcholem. 
Životní cyklus
Uvedené druhy tzv. stonkových krytonosců se vyvíjejí na všech druzích brukvovitých rostlin. V našich podmínkách jsou největším zdrojem namnožení porosty řepky, ze kterých krytonosci masivně přeletují na brukvovitou zeleninu. Uvedené druhy krytonosců mají jednu generaci v roce. Přezimuji brouci, kteří naletují brzy na jaře v březnu až dubnu na brukvovité rostliny nejen do polních porostů, ale i do skleníků a foliovníků na sadbu brukvovité zeleniny, která se zde předpěstovává. Vajíčka kladou po úživném žíru, asi za týden od příletu, obvykle koncem března a v dubnu. Po týdnu až dvou lze sledovat příznaky poškození, které způsobují larvy v rostlinách. Vylíhlí brouci nové generace v létě již na zelenině nepůsobí významné škody.
Hospodářský význam
Krytonosci jsou jarní škůdci sadby a časných výsevů brukvovité zeleniny. K hospodářsky významnému poškození dochází na kedlubnách, méně často na květáku, kapustě a zelí. Poškození žírem dospělců není významné. Škodlivost krytonosce čtyřzubého na brukvovité zelenině je vyšší než škodlivost krytonosce řepkového, který více preferuje řepku a na brukvovité zelenině může škodit spíše na semenných porostech.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Výskyt dospělců krytonosců lze monitorovat pomocí žlutých Mörickeho misek nebo žlutých lepových desek. Nálet v miskách umístěných v porostech zeleniny nebo sadby se v miskách kontroluje 2× týdně, v období od dosažení maximální teploty 6 °C do zjištění maxima náletu brouků, tj. u krytonosce čtyřzubého přibližně do dosažení maximální teploty 14,5 °C, u krytonosce řepkového přibližně do dosažení maximální teploty 12,2 °C. Nálet do misek je kvantitativní, takže lze podle počtu krytonosců v miskách odhadovat, jak potřebu chemické ošetření, tak očekávanou škodlivost. 
Zjišťování dospělců krytonosců v porostech i na sadbě je obtížné. Brouci jsou nenápadní a po vyrušení padají na zem.
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
více než 5 brouků (obou druhů stonkových krytonosců v součtu) na misku za den po zaznamenání škodlivého výskytu v regionu na dané plodině v předchozích letech vyšší než 3 % poškozených rostlin při sklizni.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
  • vyvarovat se pěstování řepky v zelinářských osevních postupech nebo v bezprostředním okolí;
  • včasné zapracování posklizňových zbytků;
  • zasíťování sadby před náletem brouků, neboť k napadení rostlin dochází již při předpěstování sadby, nebo u časných výsadeb, krátce po vysazení na poli.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Ochranná opatření je třeba provést dříve, než samice vykladou vajíčka. Aplikaci kontaktních insekticidů se doporučuje provést asi týden po prvním hromadném náletu brouků. Ošetření se doporučuje provést při dosažení prahu škodlivosti. Pro přímou ochranu lze použít pesticidy registrované proti krytonoscům, případně proti žravým škůdcům do brukvovité zeleniny.
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Rezistence škůdce a antirezistentní strategie
Pokud by účinnost pyretroidů a organofosfátů byla nedostatečná, mohlo se jednat o rezistentní populaci krytonosců, která se vyselektovala na řepce. Antirezistentní strategií rozumíme používání přípravků s různými účinnými látkami a mechanizmy účinku. Neošetřovat preventivně bez prokazatelného výskytu dospělců. Výskyt rezistentních populací krytonosce čtyřzubého a řepkového na řepce nebyl dosud v ČR zaznamenán.