Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

Metodika IOR - Ca-deficientní poruchy brukvovité zeleniny

Příznaky a příčiny poškození
Příznaky poškození
Porucha má několik specifických příznaků:
Okrajová nekróza (spála) listů 
- nejčastěji u hlávkové kapusty a u hlávkového zelí;
- z důvodu zaschnutí okrajů listů tyto části přestávají růst, ale zbývající listová čepel dále roste, což má za následek celkovédeformace listů. 
Nekróza listů nebo i vegetačního vrcholu uvnitř hlávek či růžiček  
- nejčastěji u hlávkového zelí, ale i pekingského zelí a růžičkové kapusty; 
- porucha se v průběhu skladování již nerozšiřuje a je zřejmá až po rozříznutí hlávek nebo růžiček; v případě růžičkové kapusty jsou většinou poškozeny jen růžičky rostoucí pouze v určité výšce na stoncích, což souvisí s termínem, kdy se vyskytovaly podmínky podporující tuto poruchu (např. sucho). 
Drobné, mírně vpadlé šedé až černé skvrny na listech (grijs) 
- nejčastěji u pekingského, méně častěji i hlávkového zelí, především na vnitřních listech; 
- skvrny jsou někdy jen na listové žilnatině, jindy však na celé ploše listů. Tato skvrnitost se může projevit již v průběhu vegetace, ale někdy až při skladování nebo se v průběhu skladování příznaky zintenzivní, především tehdy, jsou-li dlouhodoběji skladovány fyziologicky přezrálé rostliny. 
Příčiny poškození
Příčinou těchto projevů je relativní nedostatek přijatelného vápníku. Znamená to, že porucha se za určitých podmínek objevuje i na půdách dostatečně zásobených vápníkem. Ten však ale není pro rostlinu přijatelný, zejména z důvodu nadbytku draslíku a dusíku v půdě a nebo z důvodu suché, ale i příliš mokré půdy.
Prevence a ochrana
Ochrana
Základem ochrany je pravidelná závlaha (kořenová soustava nesmí přeschnout), vyrovnaná výživa a úprava půdní reakce na neutrální až mírně zásaditou. V některých případech jsou výrazné rozdíly mezi jednotlivými odrůdami. Při prvních příznacích rostliny je vhodné porosty ošetřit 0,5% chloridem vápenatým nebo některým speciálním listovým hnojivem určeným pro tyto případy.