Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

kyjatka zemáková
Aulacorthum solani

třída: hmyz (Insecta) řád: polokřídlí (Hemiptera) čeleď: mšicovití (Aphididae)

Vědecká synonyma: Aulacorthum pseudosolani, Dysaulacorthum pseudosolani, Dysaulacorthum vincae

EPPO kód: AULASO

Metodika IOR - mšice na salátu

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
V závislosti na druhu.
Příznaky poškození
Většinou na spodní straně listů salátu se nacházejí kolonie mšic, listy žloutnou, rostliny zpomalují růst, může docházet ke zkadeření listů. Listy znečištěny medovicí, na které rostou černě.
Životní cyklus
V závislosti na druhu mšice, většinou střídání zimního a letního hostitele. K přeletu ze zimních hostitelů na salát dochází v jarním období.
Hospodářský význam
V některých letech může dojít k významnému poškození. Nepřímo škodí přenosem virů.
Monitoring a prognóza
Provádět 1 x týdně prohlídku porostu a sledovat počet mšic na rostlinách.
Přímé metody monitoringu
Pravidelné vizuální hodnocení zdravotního stavu výsadeb ke zjištění prvních výskytů škůdců nebo prvních příznaků poškození škůdcem.
Rozhodování o provedení ošetření
Pěstovat odolné a rezistentní odrůdy salátu. Citlivé odrůdy pěstovat na jaře nebo na podzim, kdy jsou mšice na zimním hostiteli. Zakrytí porostů netkanou textilií sníží napadení.
Provádění ochranných opatření
U citlivých odrůd provést ošetření porostu při náletu mšic. Rostliny se musí ošetřit dříve, než mšice zalezou do hlávek.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Povolené přípravky na ochranu rostlin