Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

krupobitní poškození kukuřice

Další české názvy: kroupy, krupobití

Metodika IOR

Příznaky a příčiny poškození
Příznaky poškození
Kroupami mohou být poškozeny především listy, stébla a klasy (palice). Zasažené listy jsou proděravělé a v různém stupni potrhané, při silném krupobití mohou být rostliny zcela odlistěny. Zasažené palice mohou mít proděravělé listeny, nebo být zlomeny nebo dokonce ulomeny.  
Intenzita poškození závisí na charakteru krupobití, zejména na době trvání, množství a velikosti krup, méně nebezpečné je krupobití doprovázené deštěm. Příčiny poškození
Příčiny poškození
Mechanické poškození rostlin kroupami.
Prevence a ochrana
Prevence
Není možná.
Ochrana
Ochrana porostů polních plodin se neprovádí.