Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

krupobitní poškození ovsa

Další české názvy: kroupy, krupobití

Metodika IOR

Příznaky a příčiny poškození
Příznaky poškození
Kroupami mohou být poškozeny především listy, stébla a klasy. Zasažené listy jsou proděravělé a v různém stupni potrhané, při silném krupobití mohou být rostliny zcela odlistěny. Zasažené klasy mohou být zlomeny nebo ulomeny. 
Intenzita poškození závisí na charakteru krupobití, zejména na době trvání, množství a velikosti krup, méně nebezpečné je krupobití doprovázené deštěm.
Příčiny poškození
Mechanické poškození rostlin kroupami.
Prevence a ochrana
Prevence
Není možná.
Ochrana
Ochrana porostů polních plodin se neprovádí.