Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

větrné polehnutí ječmene

Vědecká synonyma: polehnutí

Metodika IOR

Příznaky a příčiny poškození
Příznaky poškození
Potrhání pletiv listů, odlistění, vypadávání zralých zrn z klasů. Dochází ke zvýšení transpirace poškozených rostlin a ke snížení výnosu zrna. 
Naklánění a zkrucování se a přelamování stébel blízko své báze. Větrem polámaná stébla mají sklon se naklánět v jednom směru. Nezralé rostliny někdy částečně regenerují, ale dozrálé rostliny zůstávají trvale povalené v hustých vrstvách. Sklizeň polehlých porostů je obtížná.  
Polehlé porosty jsou často napadány saprofytickými a slabě patogenními houbami (rodu Alternaria, Cladosporium, Sporobolomyces). 
Protože v polehlém hustém porostu se dlouhodobě drží vyšší vlhkost, hrozí rovněž riziko výskytu porůstání klasů.
Příčiny poškození
Mechanické vyvrácení nebo přelomení rostlin větrem, často kombinovaným se silným deštěm.
Prevence a ochrana
Prevence
Ochrana proti původcům chorob stébel, krčků (pat stébel) a kořenů. Vyvážené hnojení, zvláště dusíkem. Výběr odrůd.