Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

medovnice křivonohá
Cinara curvipes

třída: hmyz (Insecta) řád: polokřídlí (Hemiptera) čeleď: mšicovití (Aphididae)

EPPO kód: TODOCU

Hostitelské spektrum
Monocyklická mšice na jehličnanech. Výskyt prokázán na jedlích (Abies concolor, A. grandis, A. koreana aj.), douglaskách (Pseudotsuga menziesii), cedrech (Cedrus atlantica, C. deodara) a borovicích (Pinus contorta). Existují také nálezy ze smrků a jalovců, které jsou ovšem diskutabilní.
Popis druhu
Velikost 3,4–5,7 mm, lesklé nebo matné černé zbarvení. Na těle dvě světlé linie tvořené voskovými výpotky. Sifunkuli jsou krátké, chvostek je taktéž krátký a kulatý. Holeně posledního páru nohou jsou nápadně dlouhé a obloukovitě zakřivené.
Možnost záměny druhu
Je možné ho zaměnit s jinými druhy mšic rodu Cinara.
Příznaky poškození
Škody se mohou projevit především na plantážích vánočních stromků. Největší vliv na zdravotní stav stromů mají černě, které prorůstají medovicí ulpívající na asimilačních orgánech (školky, plantáže, výsadby). Za teplého a slunečného počasí dochází k přehřívání jehlic a k jejich trvalejšímu poškození.
Životní cyklus
Přezimují vajíčka či při mírných zimách také anholocyklické kmeny. Na jaře se líhnou nymfy (březen), které dorůstají v bezkřídlé zakladatelky. Ty dávají vznik dalším pokolením. Mšice sají v koloniích na kůře. Většinou jsou kolonie na spodní straně větví nebo na kmeni. Okřídlené samičky se začínají objevovat od druhé poloviny května. Samci se vyskytují až v průběhu září a října. Poté dochází k páření a následnému kladení vajíček, obvykle během listopadu.
Hospodářský význam
Většinou zanedbatelný hospodářský význam, ovšem v případě silného oslabení stromů jinými faktory, může masový výskyt znamenat přímé poškození stromů v důsledku sání. Medovice zhoršuje estetický vzhled stromů (hlavně plantáže a výsadby).

Metodika IOR

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Monocyklické mšice na jehličnanech (jedle, cedry, smrky, tisovce, borovice, jalovce aj.). Medovnice křivonohá (Cinara curvipes) převážně na exotických jedlích, pochází ze Severní Ameriky, v České republice je od roku 2006; medovnice borová (Cinara pini) na mladých výhoncích borovic; medovnice smrková (Cinara pilicornis) na výhoncích smrku.
Popis škůdce
Tento rod čítá 223 druhů (v České republice 22). Jsou to velké mšice; černě, hnědě, žlutavě nebo zeleně zbarvené. Často mají voskový poprašek a husté ochlupení.
Možnost záměny škůdce
Snadno se mohou jednotlivé druhy zaměnit s korovnicemi Adelges cooleyi, Dreyfusia nordmannianae, Pineus cembrae, P. orientalis, P. pini, Sacchiphantes abietis, S. viridis, aj. Další možností je záměna se mšicemi Elatobium abietinum či jinými často přemnoženými druhy, jako jsou Aulacorthum solani, Aphis fabae atd.
Příznaky poškození
Napadají kořeny, větve, kmeny nebo jehlice. Vylučování medovice a následné prorůstání černěmi. Povlaky černí na jehlicích omezují asimilační plochu a mohou způsobit redukci růstu stromu, což se může významněji projevit u mladých jedinců.
Životní cyklus
Přezimují vajíčka nebo při mírné zimě mohou přežívat i anholocyklické samičky. To je příčinou početných kolonií už na začátku roku (rok 2007, Cinara curvipes). Celý generační cyklus mohou prodělat pouze na jediném hostiteli, což bývá nejčastější příčina každoročního napadení.
Hospodářský význam
Snížení vitality, omezení v růstu (školky, plantáže, výsadby), snížení estetiky dřevin. Celý rod je významný pro včelařství.
Provádění ochranných opatření
Nechemické metody ochrany rostlin
Chemická ochrana rostlin
Povolené přípravky na ochranu rostlin