Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

virus kadeřavosti tabáku
Tobacco rattle virus (TRV)

čeleď: Virgaviridae

Vědecká synonyma: Tobacco rattle nepovirus, Tobacco rattle tobravirus

EPPO kód: TRV000

Metodika IOR

Charakteristika patogenu
Hostitelské spektrum
Široké hostitelské spektrum, napadá kulturní, okrasné i plevelné rostliny.
Příznaky napadení
U brambor způsobuje nekrózy dužniny (spraing). Rostliny vypěstované z těchto infikovaných hlíz mívají zakrslý nebo zdeformovaný jeden nebo několik stonků, listy jsou skvrnité a příznaky bývají označovány jako stonková skvrnitost (stem mottle). U některých odrůd se v hlízách mohou tvořit hnědé skvrny. Na listech a stoncích se mohou vyskytnout přechodné žluté vlnky (chevrons). Některé odrůdy jsou k infekci rezistentní, tzn. nelze na nich pozorovat žádné příznaky ani virus detekovat v hlízách nebo rostlinách.
Možnost záměny
Možnost záměny s viry, které mohou způsobovat skvrny dužniny bramboru: virus mozaiky vojtěšky (Alfalfa mosaic virus – AMV), mop-top virus bramboru (Potato mop-top virus – PMTV), virus svinutky bramboru (Potato leafroll virus – PLRV), X virus bramboru (Potato virus X – PVX) a virus bronzovitosti rajčete (Tomato spotted wilt virus – TSWV).
Životní cyklus
Vektorem viru jsou háďátka rodu TrichodorusParatrichodorus. Virus pravděpodobně není přenosný osivem bramboru.
Hospodářský význam
Virus zhoršuje kvalitu hlíz u citlivých odrůd bramboru.
Provádění ochranných opatření
Nechemické metody ochrany rostlin
Chemická ochrana rostlin
Povolené přípravky na ochranu rostlin