Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

M virus bramboru
Potato virus M (PVM)

řád: Tymovirales čeleď: Betaflexiviridae

EPPO kód: PVM000

Metodika IOR

Charakteristika patogenu
Hostitelské spektrum
Úzké hostitelské spektrum zahrnující převážně rostliny z čeledi Solanaceae.
Příznaky napadení
Intenzita příznaků se liší v závislosti na izolátu viru a odrůdě bramboru. Vyskytují se i bezpříznakové infekce. Na listech infikovaných rostlin může virus vyvolávat mozaiku, strakatost, kadeřavost a lžicovité svinování listů. Může dojít i ke zkracování výhonů.
Možnost záměny
Životní cyklus
M virus bramboru se přenáší infikovanou sadbou, mechanicky a neperzistentně mšicemi.
Hospodářský význam
U infikovaných rostlin může dojít k redukci výnosu hlíz do 30%.
Provádění ochranných opatření
Nechemické metody ochrany rostlin
Chemická ochrana rostlin
Povolené přípravky na ochranu rostlin