Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

A virus bramboru
Potato virus A (PVA)

čeleď: Potyviridae

Další české názvy: mírná mozaika

EPPO kód: PVA000

Metodika IOR

Charakteristika patogenu
Hostitelské spektrum
Hostiteli jsou rostliny z čeledi Solanaceae, hlavní hostitelskou rostlinou je lilek brambor.
Příznaky napadení
Příznaky závisí na odrůdě bramboru. Na listech infikovaných rostlin se může projevit mozaika, zhrubnutí povrchu listů a zvlnění okrajů listů. Některé hypersenzitivní odrůdy bramboru mohou vykazovat příznaky vrcholové nekrózy.
Možnost záměny
Životní cyklus
A virus bramboru přenáší neperzistentně řada druhů mšic. Virus se přenáší i infikovanou sadbou a s obtížemi mechanicky.
Hospodářský význam
PVA způsobuje výnosové ztráty. U infikovaných rostlin může dojít k redukci výnosu až do 40%.
Provádění ochranných opatření
Nechemické metody ochrany rostlin
Chemická ochrana rostlin
Povolené přípravky na ochranu rostlin