Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

abiotická antokyanizace dužniny hlíz bramboru

Příznaky a příčiny poškození
Příčiny poškození
Genetická porucha podporovaná osvětlením hlíz na povrchu hrůbku.