Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

prorůstání hlíz bramboru pýrem

Metodika IOR

Příznaky a příčiny poškození
Příznaky poškození
Hlízy prorostlé oddenky pýru.
Příčiny poškození
Zaplevelení pozemku pýrem plazivým.
Prevence a ochrana
Prevence
Důkladná regulace plevelů. 
Dodržování osevních postupů (střídání plodin, zejména okopanin).
Ochrana
Použití herbicidů účinných na jednoděložné plevele, resp. pýr plazivý.