Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

mrazové poškození natě bramboru

Další české názvy: mráz