Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

krupobitní poškození bramboru

Další české názvy: kroupy, krupobití

Prevence a ochrana
Ochrana
Ochrana porostů polních plodin se neprovádí. Pro posílení regenerace kroupami poškozeného porostu se doporučuje listová aplikace hnojiv. 

Metodika IOR

Příznaky a příčiny poškození
Příznaky poškození
Kroupami mohou být poškozeny především listy a lodyhy. Zasažené listy jsou proděravělé a v různém stupni potrhané, při silném krupobití mohou být rostliny zcela odlistěny. Může dojít i k úplnému zničení úrody. 
Intenzita poškození závisí na charakteru krupobití, zejména na době trvání, množství a velikosti krup, méně nebezpečné je krupobití doprovázené deštěm.
Příčiny poškození
Mechanické poškození rostlin kroupami.
Prevence a ochrana
Prevence
Není možná.
Ochrana
Ochrana porostů polních plodin se neprovádí.