Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

makadlovka broskvoňová
Anarsia lineatella

třída: hmyz (Insecta) řád: motýli (Lepidoptera) čeleď: makadlovkovití (Gelechiidae)

Další české názvy: makadlenka pruhovaná

EPPO kód: ANARLI

Metodika IOR

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Broskvoně, mandloně a jiné peckoviny.
Popis škůdce
Motýl má hnědošedá křídla. V rozpětí křídel měří 11–14 mm. Vajíčka zpočátku bílá se zbarvují na oranžově žlutá. Larvy (housenky) jsou čokoládově hnědé s černou lesklou hlavou a hrudí. Dosahují délky 8–10 mm. Kukla je hnědá, uložená v řídkém zámotku.
Příznaky poškození
Napadené letorosty vadnou a usychají. V plodech vyžrané chodbičky. Na napadených plodech bývají kapičky klovatiny.
Životní cyklus
Přezimují mladé housenky v malých prohlubních vyhryzaných v paždí větviček na jaře. V době rašení broskvoní se housenky vžírají do mladých výhonků, v nichž vyhlodávají dřeň. Přelézají z jednoho výhonku na druhý. Jedna housenka tak může zničit 4–5 výhonků. Dorostlé housenky se kuklí v trhlinách kůry. 
V květnu létají motýli první generace. Kladou vajíčka na kůru výhonků v paždí listů nebo na listy. 
Housenky vyžírají dřeň výhonků. Vnikají také do zelených plodů, v nichž vyžírají chodbičky. Plody předčasně dozrávají. Housenky se kuklí v trhlinách kůry. 
Motýli druhé generace létají v srpnu a září. Vajíčka kladou na listy. Mladé housenky se stěhují do zimních úkrytů.
Hospodářský význam
Škodí jen sporadicky.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Pravidelné vizuální hodnocení zdravotního stavu výsadeb ke zjištění prvních výskytů škůdců nebo prvních příznaků poškození škůdci. 
Použití feromonových lapáků ke sledování průběhu letové aktivity dospělců – samců makadlovky broskvoňové.
Nepřímé metody monitoringu
Sledování průběhu vývoje škůdců pomocí teplotních modelů (sum efektivních teplot) s využitím automatických meteorologických stanic.
Prognóza výskytu
Dle výskytu v předchozím roce. 
Dle vyhodnocení teplotních modelů (sum efektivních teplot).
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
Ošetřuje se v případě dosažení kritického čísla v době líhnutí larev z vajíček.
Signalizace ošetření podle jiných kritérií
Ke stanovení optimálního termínu ošetření proti makadlovce broskvoňové se používají feromonové lapáky.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Podpora predátorů a parazitoidů.
Nechemické metody ochrany rostlin
Mechanická a fyzikální ochrana
Odřezávat a ničit napadené výhonky.
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Rezistence škůdce a antirezistentní strategie
Vzniku rezistentních populací škůdců lze obecně předejít střídáním úč. látek insekticidních přípravků se stejným mechanizmem účinku a dodržením stanoveného počtu aplikací.
Hodnocení účinnosti ochrany
Účinnost ochrany hodnotíme srovnáním s kontrolní – neošetřenou variantou.