Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

rez borová
Cronartium flaccidum

říše: houby (Fungi) třída: Pucciniomycetes čeleď: rzi (Cronartiaceae)

vědecká synonyma: Cronartium asclepiadaceum, Peridermium cornui, Sphaeria flaccida

EPPO kód: CRONFL

Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu