Rostlinolékařský portál

Metodiky IOR - chmel

1. Seznam plodin
2. Pěstební opatření
3. Abiotické faktory
4. Ochrana proti chorobám
6. Regulace plevelů
7. Další prostředky na OR
Další prostředky na ochranu rostlin
Regulace růstu
V zemědělství je užívána řada účinných látek s morforegulačním účinkem.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu