Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

dřepčíci na řepě
Chaetocnema concinna, Chaetocnema tibialis

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: mandelinkovití (Chrysomelidae)

Další české názvy: dřepčík rdesnový, dřepčík řepný

EPPO kód: CHAETI, CHAECO