Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

virové zakrslosti obilnin
Wheat dwarf virus (WDV), Barley yellow dwarf virus (BYDV)

čeleď: Luteoviridae

Další české názvy: virus zakrslosti pšenice, virus žluté zakrslosti ječmene

EPPO kód: WDV000, BYDV00