Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

Metodika IOR - vikev setá

Pěstební opatření
Abiotické faktory
Ochrana proti chorobám
Ochrana proti škůdcům
Regulace plevelů
Společenstva plevelů
Jednoděložné: Ježatka kuří noha, oves hluchý.
Dvouděložné: Heřmánkovec nevonný, hluchavky, laskavec ohnutý, lebeda rozkladitá, lilek černý, merlíky, penízek rolní, opletka obecná, svízel přítula, výdrol řepky.
Vytrvalé: Pcháč oset, pýr plazivý.
Provádění ochranných opatření
Nechemická regulace plevelů
Dokonalá podzimní a předseťová příprava půdy; odstranění oddenků a zničení časně vzešlých dvouděložných plevelů důkladným vláčením před setím; založení dobře zapojeného porostu vikve.
Chemická regulace plevelů
Chemická ochrana proti plevelům je málo propracovaná. Především je nutné vybrat pro vikve pozemky bez víceletých plevelů.
Rezistence plevelů a antirezistentní strategie
Střídání aplikace herbicidů (v předplodinách) s odlišnými mechanizmy účinku v pěstitelském postupu na daném pozemku sníží riziko vzniku rezistence.
Hodnocení účinnosti regulace plevelů
Vzhledem k absenci povolených herbicidů pro přímou aplikaci v porostech vikve, je možno použít účinné herbicidy v předplodině.
Monitoring plevelů
Plevele konkurují rostlinám vikve při příjmu živin a vláhy z půdy, podle své vzrůstnosti je zastiňují a brzdí v růstu, přispívají k rozvoji chorob, zhoršují podmínky pro mechanizovanou sklizeň, zaplevelují následné plodiny, mohou výrazně snižovat výnos, a také kvalitativní parametry sklizeného zrna.
Další prostředky na OR
Další prostředky na ochranu rostlin