Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

Metodika IOR - plodomorka zelná

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Brukvovité rostliny.
Popis škůdce
Dospělci jsou žlutozelení nebo žlutohnědí, 1,5 mm dlouzí, podobní komárům. 
Larvy jsou jasně žluté, velmi ploché, dopředu silné zúžené. Dosahují délky 4 mm. Dovedou skákat.
Příznaky poškození
Larvy způsobují sáním kroucení a kadeření listů, krnění a ohýbání listů přes srdéčko. Srdéčko později odumírá - vyslepne, vytváří se nové postranní výhony (mnohohlavost), u květáku jsou růžice deformované nebo se nevytváří vůbec. Může dojít i k odumření rostlin.
Možnost záměny poškození
Možno zaměnit s deficiencí molybdenu, která se projevuje také „vyslepnutím". Při Mo-deficientním vyslepnutí kromě netvoření růžic je typická i redukce a defomace listových čepelí.
Životní cyklus
Druh má 3–4 generace v roce. Dospělci 1. generace létají od poloviny května a nepřijímají potravu. Nejvíce škodí 2. generace v červnu. Samice kladou okolo 100 vajíček zpravidla v řadách na řapíky rostlin v srdíčku. Larvy se líhnou za 3–4 dny, kuklí se mělce v půdě. Doba vývoje jedné generace trvá 6–7 týdnů.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Monitoring dospělců pomocí žlutých misek je problematický, protože druh lze obtížně určit a odlišit mezi ostatním hmyzem, ve kterém je množství obdobně vypadajících neškodlivých druhů dvoukřídlého hmyzu. 
Feromony jsou dostatečně účinné, ale v lapácích se vyskytuje i několik podobných druhů, které se dají odlišit pouze pod binokulárem. Lapáky vyrobené z umělé hmoty nejsou pro monitoring vhodné (tvorba statické elektřiny). 
Sledování příznaků poškození a výskyt larev na rostlinách se provádí vizuálně 2× týdně v době letu dospělců. 
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
více než 5 % napadených rostlin.
Provádění ochranných opatření
Nechemické metody ochrany rostlin
Mechanická a fyzikální ochrana
Zakrytí porostu netkanou textilií.
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Ochrana se provádí při dosažení prahu škodlivosti. Kontaktní insekticidy jsou na larvy dostatečně účinné, pokud je ochrana provedena včas. Při rozvleklém výskytu je nutno ošetření opakovat. Pro přímou ochranu lze použít pesticidy registrované proti bejlomorce zelné, případně proti škůdcům z řádu dvoukřídlých registrovaných do brukvovité zeleniny.
Povolené přípravky na ochranu rostlin