Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

Metodika IOR - květilka zelná, k. všežravá a další

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Brukvovité rostliny.
Popis škůdce
květilka zelná
Dospělci se podobají mouše domácí. Jsou však štíhlejší a mají širší křídla.
Vajíčka jsou 0,8-1,0 mm dlouhá, silně protáhlá a jasně bílá. 
Larvy jsou špinavě bílé, beznohé, bez hlavy, na předním konci zúžené, až 8 mm dlouhé. Zadní konec těla je plochý, uprostřed se dvěma tmavými, silně sklerotizovanými dýchacími otvory. 
Kukla je hnědá, soudečkovitá, 6 mm dlouhá. 
květilka všežravá
Dospělci jsou šedě zbarveni, 4-6 mm dlouzí. Mají hnědé nohy a úzký zadeček s hnědavou podélnou páskou.
Vajíčka jsou leskle bílá, cca 1 mm dlouhá a 0,3 mm široká. 
Larva je bílá, průhledná, 6-8 mm dlouhá, vzadu nejširší. 
Kukly hnědé, soudečkovité.
Možnost záměny škůdce
Záměna možná s jiným podobným dvoukřídlým hmyzem.
Příznaky poškození
Mladé rostliny po poškození larvami zavadají, odumírají, starší rostliny zpomalují růst (nevytvářejí hlávky), při silném napadení hynou. V kořenech jsou nápadné chodbičky, v nich žlutobílé, beznohé, bezhlavé larvy do 1 cm délky. Larvy květilky všežravé poškozují vzcházející a mladé rostliny, vyžírají v děložních lístcích dírky a chodbičky, později napadají kořenový krček, první pravé lístky i srdéčka. Rostliny krní, zahnívají a odumírají.
Životní cyklus
Květilka zelná má u nás 3 generace v roce. Přezimuje ve stadiu kukly (pupária) v půdě nebo ve zbytcích hostitelských rostlin. Ke kladení vajíček 1. generace dochází od konce dubna do poloviny května, 2. generace v červenu až červenci a 3. generace v srpnu až říjnu. Vývoj jedné generace trvá 3–4 týdny. Vajíčka jsou perleťově bílá, 1 mm velká. Jsou kladena na kořenové krčky, nebo na půdu v jejich blízkosti v počtu 1–10 kusů. Larvy nejprve ožírají pokožku kořenového krčku a malé kořínky. Později vyhlodávají chodbičky v kořenech a hlavním kořenem se někdy pokračují směrem vzhůru do lodyh. Larvy se kuklí v okolí kořenové systému, kde lze snadno nalézt světle hnědá pupária.
Květilka všežravá má u nás 3 generace. Dospělci 1. generace létají koncem dubna a začátkem května, 2. generace v červnu a červenci a 3. generace v září a říjnu. Vajíčka samice kladou na půdu blízko živných rostlin. Larvy se ihned po vylíhnutí vžírají do děložních lístků. Kuklí se v půdě.
Hospodářský význam
Nejškodlivějším druhem je květilka zelná, která způsobuje hospodářsky významné škody na všech druzích brukvovité zeleniny. Škodlivost květilky zelné na brukvovité zelenině vzrůstá v důsledku namnožování na ozimé řepce. Dále škodí květilka všežravá zejména na kedlubnu, kadeřávku, brokolici a ředkvi. Ke škodám působeným předchozími dvěma druhy se někdy připojují škody způsobené květilkou ředkvovou a květilkou kořenovou. Při teplém podzimu vzrůstají škody působené květilkami zejména na čínském zelí a růžičkové kapustě. 
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Pro monitorování výskytu a letové aktivity dospělců květilek lze využít žluté misky. Problém je učit škodlivé druhy květilek mezi ostatními druhy podobných dvoukřídlých, které jsou v miskách početné (bez kvalifikované poradenské služby to je téměř nemožné). V řadě evropských zemí se pro monitoring výskytu květilek využívají tzv. snůškové pasti. Kontroluje se počet vykladených vajíček na plstěných manžetách umístěných kolem krčku rostliny.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
  • včasné zaorávky posklizňových zbytků brukvovité zeleniny;
  • izolační vzdálenosti od ozimé řepky;
  • bezplevelnost pozemků. 
Nechemické metody ochrany rostlin
Mechanická a fyzikální ochrana
Výskyt omezují netkané textilie. 
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Ochrana proti květilkám zahrnuje insekticidní moření, aplikace granulátů při výsadbě, nebo aplikaci insekticidů zálivkou. Optimální termín ošetření je v době maxima líhnutí larev z vajíček, tj. přibližně za 5–10 dnů po prvním hromadném výskytu dospělců ve žlutých miskách. Pro ochranu lze použít pesticidy registrované proti květilkám, případně proti žravým škůdcům registrovaným do brukvovité zeleniny. 
Povolené přípravky na ochranu rostlin