Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

Metodika IOR - můra kapustová

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Polyfágní škůdce. Ze zelenin se vyskytuje zejména na brukvovité zelenině, salátu a rajčatech, včetně skleníkových. 
Popis škůdce
Motýli v rozpětí 35–40 mm. Přední křídla dospělců jsou téměř jednobarevná rudohnědá, s nejasnými příčkami. Vlnovka na křídlech je vždy nápadná, čistě bílá s ostrým W. 
Vajíčka zelená, polokulovitá, žebrovaná. 
Housenky jsou různě zbarvené, žlutohnědé až rudohnědé na hřbetě se třemi podélnými čarami mezi nimiž jsou čtyři bílé, černé kroužkované tečky, které na hrudních článcích tvoří příčnou řadu.
Příznaky poškození
Mladé housenky skeletují listy, starší vykusují do listů otvory a zažírají se do hlávek. Při přemnožení mohou způsobit holožíry. Napadené rostliny jsou znečištěny řídkým trusem, poškození může být vstupní branou původců chorob.
Životní cyklus
Motýli se živí nektarem. Vytváří 2 generace, ve vyšších polohách pouze jednu. Motýli 1. generace létají od konce dubna do června, 2. generace od konce července do začátku října. Přezimuje kukla v půdě. Samice klade až 1 100 vajíček ve skupinách po 50–150 kusech na rub listů, mohou být i v několika řadách nad sebou. Vajíčka 24–48 hodin před líhnutím housenek šednou (je vidět tmavá hlava). Vývoj vajíček trvá v závislosti na počasí 7–14 dní. Žír larvy provádějí v noci, ve dne se skrývají pod listím a hroudami zeminy. Housenka se kuklí v půdě do 10 cm.
Hospodářský význam
V zelinářských oblastech je méně významný škůdce brukvovité zeleniny, cukrové řepy a salátu.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Výskyt dospělců se sleduje pomocí světelných lapačů. Možno využít data sítě světelných lapačů ÚKZÚZ. Feromonové lapáky nejsou dostatečně účinné a nelze je doporučit do pěstitelské praxe. 
Výskyt vajíček a housenek se začíná sledovat vizuálně týden po první letové vlně ve světelném lapači a pokračuje se v týdenním intervalu až do konce výskytu motýlů.
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
10 % napadených rostlin (5 % u květáku).
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Hluboká orba ničí kukly v půdě.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství. 
Lze použít přípravky na bázi Bacillus thuringiensis.
Chemická ochrana rostlin
Ošetření se provádí insekticidy při výskytu housenek. Nejvyšší účinnost je na housenky 1. a 2. instaru, které jsou nejcitlivější a žerou na povrchu, starší housenky jsou uvnitř hálek, kde nejsou zasaženy insekticidy. Pro přímou ochranu lze použít pesticidy registrované proti housenkám můr, případně proti žravým škůdcům registrovaným do brukvovité zeleniny. 
Povolené přípravky na ochranu rostlin