Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

Metodika IOR - molice vlaštovičníková

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Polyfágní druh. Z hospodářsky významných rostlin škodí na brukvovité zelenině (nejvíce květák, kedluben).
Popis škůdce
Dospělci mají na bílých křídlech 4 nevýrazné skvrnky. Jsou žlutaví se dvěma páry bílých křídel, 1-1,5 mm dlouzí. 
Vajíčka, nejprve žlutá, později černá. Podobají se miniaturním homolkám.
Larvy jsou žlutobílé, zploštělé, podlouhle oválné, s třemi páry noh a s červenýma očima. Dospělci i larvy pokrývá bílý voskový poprašek. 
Nymfy jsou dlouhé asi 0,8 mm, nepohyblivé, zploštělé, oválného tvaru, pokryté drobnými jehličkami voskových výpotků, které na okrajích tvoří třásnitý lem. 
Puparia jsou asi 0,8 mm dlouhá. 
Možnost záměny škůdce
Záměna možná s jinými druhy molic např. molicí skleníkovou (Trialeurodes vaporariorum) a m. tabákovou (Bemisia tabaci).
Příznaky poškození
Larvy, nymfy i dospělci sají především na spodní straně listů, při silném výskytu listy žloutnou, deformují se a opadávají. Rostliny jsou pokryté medovicí, porostlou černěmi. Z napadených rostlin uskladněných v nechlazených skladech se líhnou dospělci, kteří poletují po skladu. Rovněž škodí nepřímo přenosem viróz.
Životní cyklus
Molice přezimují na brukvovitých rostlinách, mléčích, aj. Samice klade až 100 vajíček, z nichž se líhnou pohyblivé larvy prvního instaru, druhý a třetí instar je nepohyblivá nymfa, která se mění v pupárium. V průběhu roku vytváří molice několik generací v závislosti na teplotě a hostitelské rostlině. Suché a teplé počasí výskyt molic podporuje. Škodlivé výskyty v porostech zeleniny bývají koncem léta a na podzim. 
Hospodářský význam
Jedná se o příležitostného škůdce. 
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Pravidelné a časté vizuální sledování přítomnosti dospělců prohlídkou spodní strany listů  letu vyrušených dospělců, Sledování přítomnosti pupárií na spodní straně listů. 
Monitoring výskytu pomocí optických lapáků  žlutých lepových desek v porostu.
Prognóza výskytu
Dle tendence výskytu a vývojového stadia škůdce.
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
10 % poškozených (napadených) listů.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Využití souboru dostupných preventivních i kurativních opatření: 
  • Dodržování osevního postupu, 
  • kvalitní likvidace rostlinných posklizňových zbytků plevelných živných rostlin, 
  • desinsekce skleníků po ukončení sezóny (dle možnosti) nebo vymrznutí skleníků/fóliovníků, 
  • pečlivá kontrola nakoupené sadby (optimálně dočasná „karanténa“), 
  • včasná detekce škůdce, 
  • průběžná likvidace napadených rostlinných částí (listy, plody) a rostlin, podpora predátorů a parazitoidů. 
Přirozenými nepřáteli jsou chalcidky, především z čeledi mšicovníkovití (Aphelinidae).ná
Nechemické metody ochrany rostlin
Vychytávání dospělců pomocí optických lapáků (žlutých lepových desek) – pouze při nižší intenzitě výskytu (především na začátku výskytu).
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Ošetření je účinné pouze na dospělce. Je nutné je opakovat v krátkém intervalu 3–5 dnů po dobu několika týdnů z důvodu rychlého vývoje škůdce, aby byli zasaženi i nově vylíhlí dospělci. Ošetřovat se musí i spodní strany listu, k přípravku je vhodné přidávat smáčedlo, protože škůdce je pokryt voskovými šupinkami. 
Z důvodu obsahu reziduí pesticidů a nutného dodržení ochranných lhůt je aplikace chemických přípravků na ochranu rostlin ve sklenících a fóliovnících problematická.
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Rezistence škůdce a antirezistentní strategie
Velmi často se vyskytují lokální rezistentní populace škůdce v důsledku nedodržování antirezistentních opatření. Vzniku rezistentních populací škůdců lze obecně předejít střídáním účinných látek insekticidních přípravků se stejným mechanizmem účinku a dodržením doporučené dávky a stanoveného počtu aplikací.
Hodnocení účinnosti ochrany
Účinnost ochrany hodnotíme srovnáním s kontrolní neošetřenou variantou.