Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

Metodika IOR - můra zelná

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Široký polyfág, který zejména u druhé generace preferuje brukvovitou zeleninu. Ze zeleniny škodí i na cibuli a salátu.
Popis škůdce
Můra s rozpětím křídel 40–45 mm, s hnědošedými předními křídly s tmavými zubatými příčky. Skvrny na křídlech jsou černě lemované, ledvinovitá skvrna na vnější straně nápadně bíle vroubená.
Vajíčka jsou polokulovitá  o průměru cca 0,5 mm. Po vykladení jsou vajíčka voskově žlutá, později šedá.
Housenky dorůstají 40–50 mm dlouhé. Jsou různě zbarvené, zelenavé, šedohnědé, šedé až černé. Na hřbetě mají 3 podélné bělavé nebo žlutavé čáry a na bocích širokou žlutavou pásku. 
Příznaky poškození
Mladé housenky skeletují listy, starší vykusují do listů otvory a zažírají se do hlávek. Při přemnožení mohou způsobit holožíry. Napadené rostliny jsou znečištěny řídkým trusem, poškození může být vstupní branou chorob.
Životní cyklus
Můra zelná má 2 generace v roce. Z kukel přezimujících v půdě se v květnu líhnou motýli. Samci a samice jsou lákáni umělým světlem. Živí se nektarem. Samice klade 500–1000 vajíček ve skupinách po 20 až 200 ks na rub listů. Vývoj vajíček trvá v závislosti na průběhu počasí 7–14 dnů. Žír housenek první generace probíhá v červnu až v červenci. Koncem července a v srpnu se líhnou dospělci letní generace. Žír housenek druhé generace probíhá v srpnu až v září, někdy až v říjnu. Housenky se kuklí v půdě v hloubce 10-15 cm.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Výskyt dospělců se sleduje pomocí světelných lapačů. Možno využít data sítě světelných lapačů ÚKZÚZ. Feromonové lapáky nejsou dostatečně účinné a nelze je doporučit do pěstitelské praxe. 
Výskyt vajíček a housenek se začíná sledovat vizuálně týden po první letové vlně ve světelném lapači a pokračuje se v týdenním intervalu až do konce výskytu motýlů.
Nepřímé metody monitoringu
Pro vývoj vajíček je třeba SET = 69,4 °C nad spodním prahem vývoje 8,5 °C.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Hluboká orba ničí kukly v půdě.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Na můru zelnou je účinná ochrana pomocí drobněnek z rodu Trichogramma, které parazitují vajíčka. Aplikace se musí provádět při výskytu prvních snůšek v porostu. Lze použít i přípravky na bázi Bacillus thuringiensis.
Chemická ochrana rostlin
Ošetření se provádí insekticidy při výskytu housenek. Nejvyšší účinnost je na housenky 1. a 2. instaru, které jsou nejcitlivější a žerou na povrchu, starší housenky jsou uvnitř hálek, kde nejsou zasaženy insekticidy. Pro přímou ochranu lze použít pesticidy registrované proti housenkám můr, případně proti žravým škůdcům registrovaným do brukvovité zeleniny. 
Povolené přípravky na ochranu rostlin