Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

řepa obecná
Beta vulgaris

čeleď: laskavcovité (Amaranthaceae)

Další české názvy: řepa, řepa burák

EPPO kód: BEAVX

Popis
Dvouletá (vzácně jednoletá) bylina s kořenem s neztlustlým nebo ztlustlým ve vřetenovitou, válcovitou nebo kulovitou bulvu. Hrubě rýhovaná přímá lodyha dosahuje délky až 150 cm a v horní části je větvená. Přízemní listy jsou dlouze řapíkaté s lesklou čepelí. Celá rostlina je lysá. Květy jsou uspořádány v klubíčkách, ale i jednotlivě v úžlabí listenů. Plodenství (víceklíčkové) a plody (jednoklíčkové) mají světle hnědou barvu.

Současné členění variet řepy:

Beta vulgarisřepa obecná
Altissima Group cukrovka
Cicla Group mangold, cvikla
Rapacea Group krmná řepa
Vulgaris Group červená (salátová) řepa
Časté choroby
Cerkosporová listová skvrnitost řepy (Cercospora beticola), padlí řepy (Erysiphe betae).
Častí škůdci
Dřepčík rdesnový (Chaetocnema concinna) a dřepčík řepný (Chaetocnema tibialis), háďátko řepné (Heterodera schachtii), kovolesklec gama (Autographa gamma), květilka řepná (Pegomya hyoscyami), larvy kovaříkovitých (Elateridae), maločlenec čárkovitý (Atomaria linearis), mrchožrouti (Aclypea spp.), mšice broskvoňová (Myzus persicae), mšice maková (Aphis fabae), osenice polní (Agrotis segetum), štítonoši (Cassida spp.).
Zaplevelení
Mezi dvouděložné rostliny zaplevelující řepu patří zejména laskavce (Amaranthus spp.), merlíky (Chenopodium spp.), heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum) a pcháč oset (Cirsium arvense) a z jednoděložnách ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli) a pýr plazivý (Elymus repens). Velkým problémem posledních let je zvyšující se výskyt jednoleté plevelné řepy, jejíž masivní výskyt mnohdy znemožňuje na daném pozemku pěstovat kulturní druhy řepy.
Literatura
Danihelka J., Chrtek J. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky. Preslia 84: 647–811.
Hejný S. & Slavík B. (eds.) (1990): Květena České republiky. 2. Academia, Praha.