Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

zavíječ řepný
Loxostege sticticalis

třída: hmyz (Insecta) řád: motýli (Lepidoptera) čeleď: travaříkovití (Crambidae)

Vědecká synonyma: Botys sticticalis, Margaritia sticticalis, Phlyctaenodes sticticalis, Pyrausta sticticalis

EPPO kód: LOXOST

Metodika IOR

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Polyfág, který se vyvíjí nejlépe na merlíkovitých bylinách, ale také na ovocných dřevinách, jednoletých i vytrvalých bobovitých, sóji nebo slunečnici. Zřídka napadá brambory, obilí, trávy.
Popis škůdce
Motýl je šedožlutý v rozpětí křídel 15–28 mm.
Housenky jsou zelené, poloprůzračné s tmavou hlavou, později šedozelené, s tmavou, výraznou hřbetní páskou. 
Možnost záměny škůdce
Na cukrovce mohou škodit také housenky jiných motýlů, např. makadlovka řepná (Scrobipalpa ocellatella), můra zelná (Mamestra brassicae), můra kapustová (Lacanobia oleracea) a můra zahradní (Lacanobia suasa). 
Příznaky poškození
Housenky poškozují nejprve okraje listů na rubu, později škodí plošně na listech opředených lesklými vlákny.
Hospodářský význam
Škody hospodářsky významné na východě Evropy, u nás škody minimální. Zavíječ řepný způsobil rozsáhlé škody v roce 1921 při kalamitním přemnožení. Od té doby se početněji vyskytl jen několikrát a způsobené škody měly jen místní význam. 
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Odpočet housenek na rostlinách.
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
Jaro: 
10 housenek na 1 m2 při vlhkém počasí, 
5 housenek na 1 m2 při suchém počasí.
Léto: 
10 housenek na 1 m2.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Z agrotechnických opatření se osvědčila hluboká orba, včasné setí, bezplevelný porost cukrovky.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Povolené přípravky na ochranu rostlin