Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

potemník písečný
Opatrum sabulosum

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: potemníkovití (Tenebrionidae)

Vědecká synonyma: Silpha sabulosa

EPPO kód: OPARSA

Metodika IOR

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Dospělci i larvy mají široký okruh hostitelských rostlin, z kulturních rostlin může poškozovat slunečnici, cukrovku, révu vinnou a mladé rostlinky dřevin ve školkách.
Možnost záměny škůdce
Larvy připomínají drátovce (larvy kovaříkovitých). 
Příznaky poškození
Největší škody způsobují dospělci poškozováním pokožky stonku slunečnice obvykle v blízkosti půdy, čímž dochází k poškození cévních svazků. Závažněji poškozené rostliny odumírají, méně poškozené rostliny jsou náchylné později k lámání stonku či k infekci houbových chorob. 
Možnost záměny poškození
Poškození je typické, zaměnit by se mohlo s poškozením slimáčky, možná housenkami některých můr.
Životní cyklus
Přezimující brouci se během jara živí mnoha druhy rostlin. Obvykle se skrývají pod kameny či zbytky rostlin, při vyšším výskytu mohou za slunečních dnů i během dne pobíhat po povrchu půdy. Samičky kladou během jara vajíčka do půdy. Larvy poškozují podzemní části rostlin. Kuklí se v půdě a na konci léta se již objevují dospělci nové generace. Brouci žijí 2 roky.
Potemník písečný se především vyskytuje na nadprůměrně teplých, slunečných a suchých místech, převážně na jižní Moravě. 
Hospodářský význam
V posledních letech způsobují dospělci lokálně závažné škody na slunečnici během prvních období růstu od vzcházení až do prodlužovacího růstu (10–39 BBCH).
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Výskyt brouků se zjišťuje pozorováním na rostlinách. 
Prognóza výskytu
Delší období suchého a teplého počasí významně zvyšují nebezpečí vážného poškození porostu.
Provádění ochranných opatření
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Ošetření musí být provedeno na počátku výskytu brouků v porostu.
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Rezistence škůdce a antirezistentní strategie
Antirezistentní strategií je používání přípravků s různými účinnými látkami a mechanizmy účinku.
Hodnocení účinnosti ochrany
Účinnost ošetření je možno ověřit zjištěním množství odumřelých nebo poškozených rostlin.