Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

Metodika IOR - plochuška kmínová

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Kmín, petržel, mrkev, pastinák, kopr a jiné druhy čeledi miříkovitých (Apiaceae).
Popis škůdce
Motýli mají rozpětí křídel 20–25 mm. Základní barva křídel je hnědá až purpurově hnědá.
Vajíčka jsou šupinovitě plochá, v obryse oválná, dlouhá 0,5 mm, jasně zelená.
Housenky jsou v posledním vývojovém stupni velmi nápadné a pestré. Jsou černé se žlutým proužkem na každém boku. Hlava je černá. Bradavky na těle jsou černé, bíle vroubené. Pravé nohy jsou černé, panožky žluté.
Možnost záměny škůdce
Housenka je hlavně v prvních stadiích zaměnitelná s housenkami obalečů rodu Cnephasia
Příznaky poškození
kmín kořenný
V chuchvalce spředené květní okolíky, okousané stopky květů a semen. Později ve stoncích otvory překlenuté pavučinovým víčkem.  
kořenová zelenina
Housenky vyžírají chodbičky v řapíkách a lodyze, později spřádají v okolíku hnízdo a ožírají květy a semena.
Životní cyklus
kmín kořenný
Má 1 generaci v roce. Přezimují motýli. Samičky kladou na jaře skupinky vajíček na spodní část květních stopek živných rostlin. Housenky nejprve ožírají pokožku. Později se vžírají do řapíků, stopek i lodyh, v nichž vykusují dřeň. V posledních dvou vývojových stupních žijí housenky v květenství. Spřádají okolíky a okusují stopky, květy i semena. Nejvíce škodí koncem května. Dorostlé housenky se vžírají do lodyh, kde se kuklí. Motýli se líhnou v červenci a srpnu. 
kořenová zelenina:  
Má 1 generaci v roce. Přezimují motýli. Samičky kladou vajíčka na květní stopky rostlin z čeledi miříkovitých. Housenky nejprve ožírají pokožku, později vyžírají chodbičky v řapíkách a lodyze. Housenky posledního vývojového stupně opouštějí chodbičky a spřádají v okolíku hnízdo a ožírají květy a semena. Housenky po ukončení vývoje vyžírají kukelní komůrku v lodyze, jejichž otvor zapřádají pavučinovým víčkem. Kuklí se v lodyze. V červenci až srpnu se líhnou motýli, kteří poletují přes podzim a před zimou vyhledávají chráněná místa k přezimování.
Hospodářský význam
Hospodářsky významný škůdce kmínu, občasný škůdce mrkve a pastináku na semeno. 
V některých letech mohou housenky zničit podstatnou část generativních orgánů kmínu (poupat, květů, tvořících se nažek), a tím pádem i výrazně snížit výnos nažek.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Monitoring motýlů se provádí od objevení se květních poupat smýkáním okrajů porostů (odpoledne, teplé slunné dny) 1× týdně. Smýkání provádět pokud možno na všech stranách pozemku. Celkem alespoň 100 smyků. Stanovuje se průměrný počet dospělců na 10 smyků. 
Pozorování housenek lze provádět ve stejném období jako monitoring dospělců. Vizuálně se prohlíží okolíky na všech stranách porostů a hledají se housenky. Stanovuje se průměrný procentický podíl okolíků napadených housenkami. 
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
2 motýli na 10 smyků na počátku generativní fáze vývoje; 
5 % květenství napadených housenkami na počátku generativního vývoje (od nasazení poupat na okolících). 
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Nové porosty zakládat co nejdále od porostů určených v daném roce ke sklizni.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Insekticidy aplikovat po zaznamenání prahového výskytu. Obvykle na počátku období kvetení. Důležité je nepropástnout období líhnutí housenek, období počátku jejich žíru. Aplikace insekticidů na vyšší vývojové stupně housenek je zpravidla problematická (nižší účinnost) a mnohdy již zbytečná. 
kmín kořenný:

Při rozhodování se o nutnosti aplikace, při volbě insekticidu a termínu aplikace zohlednit fakt, že kmín je hojně navštěvován řadou druhů hmyzu (nejen včely), které nesmí být postřikem ohroženy.  
kořenová zelenina:  
Pro ochranu lze použít kontaktní a požerové přípravky registrované do kopru, případně proti žravým škůdcům registrovaným do kořenové zeleniny, včetně přípravků na bázi Bacillus thuringiensis.
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Rezistence škůdce a antirezistentní strategie
Antirezistentní strategií je používání přípravků s různými účinnými látkami a mechanizmy účinku.
Hodnocení účinnosti ochrany
Zjišťování výskytu housenek 2 dny po ošetření. Účinnost ochrany je závislá na správném vyhodnocení výskytu, určení potřebnosti zásahu a vhodném načasování insekticidní aplikace.