Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

Mg-deficientní mezižilkové žloutnutí a nekróza bramboru

Další české názvy: nedostatek hořčíku

Metodika IOR

Příznaky a příčiny poškození
Příznaky poškození
Zpočátku na vyvinutých listech slabá chloróza a hnědá skvrnitost. V pokročilé fázi výrazná mezižilková nekróza listů, přičemž na starších listech jsou příznaky nejvýraznější. Příznaky začínají na vrcholech a okrajích, pokračují mezi žilkami a nejsilnější jsou směrem ke středu čepele. Listy jsou obvykle ztlustlé a křehké a svinují se nahoru, přičemž mezižilkové pletivo je zvýšené. U silně postižených trsů lístky hnědnou a nekrotizují, ale většinou neopadávají. Listy poblíž vrcholu rostliny zůstávají zelené. Kořeny jsou zakrnělé, čímž se snižuje schopnost rostliny přijímat Mg a jiné prvky.
Příčiny poškození
Nedostatek hořčíku (když řapíky nebo čepele odebrané z příznakových rostlin obsahují méně než 0,06 % a listy méně než 0,09 % Mg). Vyskytuje se zpravidla na kyselých písčitých půdách, z nichž je hořčík snadno vyplavován. Příznaky poruchy jsou zesíleny při vysoké hladině draslíku v půdě nebo po aplikaci vysokých dávek draselných hnojiv.
Prevence a ochrana
Ochrana
Do půdy aplikovat dolomitický vápenec nebo při výsadbě přidat Mg (25 kg/ha) v hořečnatých hnojivech.