Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

vrtalka ječná
Agromyza megalopsis

třída: hmyz (Insecta) řád: dvoukřídlí (Diptera) čeleď: vrtalkovití (Agromyzidae)

EPPO kód: AGMYME

Metodika IOR

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Ječmen.
Popis škůdce
Dospělci jsou 2,1–2,8 mm dlouzí, černí, s širokým hustě ochlupeným zadečkem a s průzračnými tmavými, jako tělo dlouhými křídly. 
Vajíčka jsou bílá, 0,8–0,83 mm dlouhá. 
Larvy zpočátku bělavé se mění na smetanově bílé a dosahují délky 4,8 mm. 
Kukla (puparium) je tmavě hnědá, 2,9–3,7 mm dlouhá.
Příznaky poškození
Od poloviny dubna se na horní straně listů objevují po žíru samiček vpichy v podobě 2–3 mm, někdy až 5–7 mm dlouhých světlých čárek, umístěných v dlouhé řadě za sebou na okrajích i na špičce listů. Horní pokožka listů po celé délce úživných vpichů chybí. Na jednom listě bývá až 50 takových vpichů. Od konce května jsou viditelné hlavně ve spodní třetině listů vpichy po vykladení vajíček asi 1 mm dlouhé, se zachovanou horní pokožkou. 
Larvy vyžírají zpočátku úzkou chodbičkovitou minu, směřující k vrcholu listu. Mina se později obrací směrem ke stéblu a mění se v nepravidelnou plošnou minu obsahující několik larev. Listy žloutnou, zasýchají a předčasně opadávají. Jestliže se utvoří společná mina několika larev v pochvě praporcového listu, list krátce po žíru zasýchá. Později zasýchá a zbělí klas i celá odnož. Porost předčasně dozrává.
Životní cyklus
Dospělci se líhnou od poloviny dubna. Doba líhnutí trvá asi 1 týden. Vajíčka kladou od konce května do konce června s maximem ve druhém červnovém týdnu. Larvy minují v listech a často také v listových pochvách. Puparia přezimují v půdě, v hloubce do 20 cm. 
Druh má jednu generaci za rok.
Hospodářský význam
Druh vykazuje nepravidelné gradační cykly s opakovaným škodlivým výskytem na jedné lokalitě po dobu 2–3 let.  V letech gradace způsobuje významné ztráty na výnosu. Bez provedení ochranných opatření dochází ke snížení výnosu ječmene až o 30 %.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Výskyt dospělců lze monitorovat entomologickým smýkadlem.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Včasná podmítka a hluboká orba. Dodržování osevních postupů. V řepařské výrobní oblasti, zajistit střídání cukrovky a jarního ječmene tak, aby jarní ječmen nebyl pěstován v osevním sledu každým druhým nebo třetím rokem. Při gradaci vrtalky dodržování co největší izolační vzdálenosti mezi loňskými a letošními výsevy ječmene nebo dočasné omezení pěstování jarního ječmene.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Ošetření se provádí povolenými přípravky na dospělce v době před vykladením vajíček.
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Rezistence škůdce a antirezistentní strategie
Antirezistentní strategií je používání přípravků s různými účinnými látkami a mechanizmy účinku.
Hodnocení účinnosti ochrany
Účinná ochrana významně sníží výskyt min na listech a pochvách listů a běloklasost.