Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

hnědá skvrnitost bramboru
Alternaria alternata

říše: houby (Fungi) třída: Dothideomycetes čeleď: Pleosporaceae

Další české názvy: hnědá skvrnitost listů bramboru

Vědecká synonyma: Alternaria tenuis

EPPO kód: ALTEAL

Metodika IOR - terčovitá a hnědá skvrnitost bramboru

Charakteristika patogenu
Hostitelské spektrum
Brambor, rajče, ostatní lilkovité i jiné čeledi rostlin.
Příznaky napadení
Na listech se tvoří žluté, rychle hnědnoucí nekrotické skvrny s typickou kresbou soustředných kruhů. Tvar skvrn může být velmi proměnlivý podle patogenu, odrůdy a povětrnostních podmínek. Při silné infekci se skvrny spojují a listy odumírají. Obdobné příznaky jsou patrné na slupce hlíz, pokud dojde k jejich napadení. Nekrózy dužniny pod napadenou slupkou obvykle nepronikají hluboko, ale při silné infekci se celá hlíza sesychá. 
Možnost záměny
Choroba bývá v praxi často zaměňována s příznaky deficitu hořčíku. Ty se liší vytvářením nekrotických skvrn začínajících na spodních listech, nekrózy se tvoří pravidelně mezi nervaturou a nemají koncentricky zvrásněný povrch.
Životní cyklus
Patogeni přezimují na rostlinných zbytcích v půdě. Konidie se šíří větrem a dešťovými kapkami a infikují listy, případně hlízy po smyvu do půdy. Doba napadení, jeho rozsah a způsobené škody závisí na povětrnostních podmínkách, ale podstatný vliv má vnímavost odrůdy k infekci. Pro intenzivní tvorbu konidií jsou příznivé vysoké teploty, ale původci nejsou nároční na ovlhčení listů. Střídavé podmínky v průběhu počasí rozvoj choroby podporují.
Hospodářský význam
V důsledku napadení listové plochy může být snížen výnos, ale k vážnějším škodám dochází spíše lokálně u náchylných odrůd. Silnější výskyt je v teplých a sušších letech a v ranobramborářských oblastech. Infekce hlíz se objevuje poměrně zřídka.
Monitoring a prognóza
Výskyt choroby je dán specifickými podmínkami v dané lokalitě a náchylností pěstované odrůdy.
Rozhodování o provedení ošetření
Signalizace ošetření podle jiných kritérií
Potřeba ošetření se většinou kryje s ošetřením proti plísni bramboru.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Použití zdravé nenapadené sadby a vyrovnaná výživa, zejména dostatek hořčíku, jsou předpokladem omezení infekce porostu.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Ošetřuje se při prvním výskytu za vhodných podmínek pro šíření. Pokud jsou použity proti plísni bramboru přípravky obsahující mancozeb nebo chlorothalonil, případně další účinné látky s deklarovanou vedlejší účinností proti hnědé a terčovité skvrnitosti bramboru, zajistí i tuto ochranu. Speciálně zaměřené ošetření nebývá obvykle nutné. 
Povolené přípravky na ochranu rostlin