Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

bejlomorka
Aschistonyx eppoi

třída: hmyz (Insecta) řád: dvoukřídlí (Diptera) čeleď: bejlomorkovití (Cecidomyiidae)

EPPO kód: ASCXEP

Metodika IOR

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Jediným známým hostitelem bejlomorky A. eppoi je jalovec čínský (Juniperus chinensis).
Situace v ČR
Status výskytu v ČR
Nevyskytuje se.
Výsledky detekčních průzkumů
Úřední detekční průzkum výskytu bejlomorky A. eppoi se v ČR neprovádí.
Popis škůdce
Dospělci bejlomorky A. eppoi jsou drobné mušky komárovitého vzhledu s jemně chloupkovaným tělem. Zbarvení těla je načervenalé, zadeček je výrazněji růžovočervený.
Larvy jsou beznohé a nemají oddělenou hlavu.
Možnost záměny škůdce
Dospělce lze zaměnit za jiné druhy bejlomorek. Larvy jsou podobné larvám jiných druhů bejlomorek, ale larvy A. eppoi se vyvíjejí v pupenech jalovce čínského. Naproti tomu široce rozšířená bejlomorka Oligotrophus panteli vytváří hálky v bázích vrcholových listů jalovce obecného (Juniperus communis).
Příznaky poškození
Bejlomorka na větvích jalovce vytváří pupenové hálky. V polovině dubna se objevují příznaky v podobě zvětšených apikálních pupenů jalovce, později hnědnou a zasychají celé větévky. Zduřelé, v hálky přeměněné pupeny, jsou zvláště nápadné na bonsajích jalovce.
Možnost záměny poškození
Příznaky jsou typické, možnost záměny příznaků je malá.
Životní cyklus
Samičky kladou vajíčka na větve jalovců. Larvy vytvářejí pupenové hálky, ve kterých přezimují. Larvy dospívají v období dubna až května, kdy opouští hálky a kuklí se v půdě. Dospělci se líhnou od poloviny května do začátku června.
Způsoby šíření
Při mezinárodním obchodu se bejlomorka A. eppoi může šířit rostlinami jalovce, včetně řezaných větví.
Hospodářský význam
Při opakovaném napadení v průběhu 2–3 let po sobě rostliny slábnou a mají menší přírůstky. Významnější škody může bejlomorka způsobit na bonsajích.
Zeměpisné rozšíření
Původní – Japonsko.
Fytosanitární regulace
Bejlomorka A. eppoi se podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072, přílohy II řadí mezi karanténní škodlivé organismy pro EU, jejichž výskyt není na území EU znám.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Rostliny bonsají jalovce z Korejské republiky a Japonska jsou v určitém období po dovozu drženy v místě doručení v karanténní izolaci.
Povolené přípravky na ochranu rostlin