Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

Metodika IOR - padání klíčních rostlin brukvovitých

Charakteristika patogenu
Příznaky napadení
Nejčastějším příznakem je vodnatění a postupné černání kořenového krčku mladých rostlin. Kořenový krček se v místě napadení zužuje, rostliny se sklánějí k zemi („padají“) a hynou. V některých případech rostliny hynou ještě před vzejitím. V porostech se padání klíčních rostlin většinou šíří ohniskovitě. V jiných případech dochází k hnědnutí nebo černání a postupnému odumírání kořenů nebo celých klíčků.
Životní cyklus
Původci padání klíčních rostlin většinou přežívají saprofyticky v půdě a nebo na posklizňových zbytcích. V některých případech mohou být přenášeny i semeny a sadbou. Protože se jedná o typickou komplexní chorobu, má každý původce i jiný vývojový cyklus. Padání klíčních rostlin podporuje především nedostatek světla, nadbytek vody, utužená půda a vysoké teploty půdy i vzduchu.
Hospodářský význam
Významná choroba, především předpěstovávané sadby (nejčastěji do fáze 2 až 4 pravých listů). Plodiny s pomalým počátečním růstem jsou poškozovány mnohem více.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Předpěstovávání sadby v prostředí s dostatkem světla, s nepříliš vysokou teplotou a jen s přiměřenou zálivkou. Pěstební substráty musí být prosty původců padání klíčních rostlin. Komposty musí být vyzrálé. Důležitá je též kvalitní příprava seťového lůžka, nepříliš hluboké setí, vhodná hustota a nepřehnojování dusíkem.
Veškeré používané nářadí, prostory a zařízení se doporučuje vhodným způsobem desinfikovat (např. Savo, Chloramin, plátková síra). 
Nechemické metody ochrany rostlin
Mechanická a fyzikální ochrana
Dezinfekce substrátů tepelná nebo chemická. V případě tepelné desinfekce je třeba, aby celý objem propařovaného substrátu nebo zeminy byl zahřát minimálně po dobu 30 minut na teplotu 90–100 °C. 
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
K přímým způsobům ochrany patří mimo tepelné i chemická desinfekce pěstebních substrátů nebo moření osiva.
Povolené přípravky na ochranu rostlin