Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

Metodika IOR - Mo-deficientní vyslepnutí květáku a brokolice

Příznaky a příčiny poškození
Příznaky poškození
Projevuje se nevytvořením růžic nebo tvorbou růžic značně redukovaných. Typická je i redukce a deformace listových čepelí. Především jedna polovina listové čepele je silně redukovaná a zkadeřená (nejvíce na jejich okraji). Místo růžice se v místě vegetačního vrcholu někdy vytváří hákovitě zahnutý středový nerv („bič“). Při slabších příznacích se sice růžice vytvářejí, ale jsou drobné a nekvalitní (řídké).
Příčiny poškození
Nedostatek molybdenu. Silnější příznaky nedostatku molybdenu se projevují na kyselých písčitých půdách, ale i na půdách jílovitých s vysokým obsahem přijatelného železa. 
Prevence a ochrana
Prevence
Porucha je tlumena neutrální až slabě zásaditou půdní reakcí (úprava půdní kyselosti vápněním a nepoužívání fyziologicky kyselých hnojiv).
Ochrana
Na půdách, které trpí nedostatkem molybdenu je při pěstování květáku a brokolice účelné používat komplexní hnojiva, která obsahují i molybden. Na půdách s výrazným nedostatkem molybdenu je třeba aplikovat molybdenan amonný nebo molybdenan sodný a to nejlépe preventivně (při přípravě půdy nebo pěstebních substrátů) v dávce 1–2 kg/ha-1. Nouzově lze provést aplikaci i až při prvních příznacích (1 kg/ha-1). Účinné je i ošetření sadby před její výsadbou. Místo uvedených molybdenanů je možné použít i speciální molybdenová hnojiva.