Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

muchnice zahradní
Bibio hortulanus

třída: hmyz (Insecta) řád: dvoukřídlí (Diptera) čeleď: muchnicovití (Bibionidae)

EPPO kód: BIBIHO

Metodika IOR - muchnice

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Polyfágní druhy.
Popis škůdce
Larvy jsou dlouhé beznohé válcovité, šedohnědé barvy se zřetelnou tmavou hlavou.
Příznaky poškození
Překousané klíčky později i překousané rostliny.
Životní cyklus
Larvy v 1. instaru přezimují, největší škody působí larvy 2. instaru v následném roce (duben, květen) těsně před kuklením.
Hospodářský význam
Větší výskyt na humózních teplých půdách, vlhkost půdy není rozhodující.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
K preventivním způsobům ochrany patří včasné setí, dodržování osevních postupů, provádění hluboké orby.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Povolené přípravky na ochranu rostlin