Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

vlhkostní porůstání klasů pšenice

Další české názvy: porůstání klasů

Metodika IOR

Příznaky a příčiny poškození
Příznaky poškození
Vyklíčení obilek v klasech.
Příčiny poškození
Dormance čerstvě dozrálých obilek pšenice závisí na genotypu a vnějších podmínkách. Některé genotypy vytvářejí obilky, které jsou schopny klíčit až po několika týdnech po sklizni, zatímco jiné genotypy vytvářejí obilky, které mohou klíčit neprodleně po dozrání. Pokud je dormance nepatrná nebo žádná, může okolní zvýšená vlhkost způsobit, že obilky uvnitř klasu vyklíčí. 
Obilky odrůd, které nemají dormanci, mohou klíčit a klíčky porůstat klasy, když déšť dopadá na zralá zrna. Porůstání je také častým důsledkem zamokřených půd nebo poškození prorostu krupobitím. Pokud se dostanou zrna o vysoké vlhkosti do skladu, ať již klíčící nebo neklíčící, hrozí riziko zahřátí, spékání nebo jiného znehodnocení. Jestliže nakonec obilky o vysoké hmotnosti vyschnou, jejich hmotnost je výrazně snížena. Vlhké počasí rovněž podporuje aktivitu hub, které sekundárně osidlují obilky (rody Alternaria, Cladosporium, Sporobolomyces, Stemphylium, Epicoccum).
Prevence a ochrana
Prevence
Výběr odolných odrůd. Bílé pšenice jsou obecně poškozovány předsklizňovým porůstáním klasů na poli více než pšenice červené. Existuje řada bílých i červených odrůd pšenice, které jsou proti porůstání odolnější.