Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

rzivost kukuřice
Puccinia sorghi

říše: houby (Fungi) třída: Urediniomycetes čeleď: rzi (Pucciniaceae)

Další české názvy: rez kukuřičná

Vědecká synonyma: Puccinia maydis, Puccinia zeae, Aecidium oxalidis

EPPO kód: PUCCSO

Metodika IOR

Charakteristika patogenu
Hostitelské spektrum
Dvoubytná rez. Hostitelskou rostlinou je jen kukuřice, mezihostitelé jsou různé šťavele. 
Příznaky napadení
Výjimečně od června, většinou až v srpnu na obou stranách listů, listových pochvách a stéblech oválné až podlouhlé 1 mm velké, vypouklé, světle žluté skvrny, roztroušené nebo ve skupinkách. Později se na nich tvoří skořicově hnědé kupky obsahující prášivé letní spory (uredospory). Kupky se ze spodních listů mohou rozšířit až k listům vrcholovým. Při dozrávání se objevují tmavohnědé až černé kupky zimních výtrusů (teleutospory).
Životní cyklus
Houba přezimuje zimními výtrusy. První letní infekce kukuřice pocházejí výhradně z mezihostitelů, avšak jen z okruhu několika metrů. Šíření rzi podporuje delší vysoká vzdušná vlhkost a hustý porost. 
Hospodářský význam
Patogen způsobuje předčasné odumírání listů, předčasné dozrávání rostlin kukuřice, tvorbu malých semen a snížení výnosu. Hospodářsky významnější škody způsobuje hlavně v teplých a suchých oblastech, zejména v kukuřici pěstované na siláž, v ostatních oblastech škody méně významné. Vyšší náchylnost nové odrůdy (inzuchtní linie) není vyloučena.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Prohlídky porostu.
Prognóza výskytu
Podle povětrnostních podmínek.
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
Není stanoven.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Ochranná opatření nebývají nutná. Pro oblasti pravidelných silnějších výskytů lze využít rozdílů v náchylnosti některých odrůd. Důsledná likvidace posklizňových zbytků rozdrcením a zapravením do půdy. Provádění pěstitelských opatření, která urychlují rozklad rostlinných zbytků.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Povolené přípravky na ochranu rostlin